"Je leert van en met elkaar, dat vind ik mooi dat je het samen doet." Leonie

Samen opvoeden

Opvoeding stopt niet als kinderen de voordeur achter zich dichtgetrokken hebben of het speelplein afgerend zijn. Ze moeten zich op elk moment van de dag veilig, gehoord, gezien en gewaardeerd voelen. Daar dragen we allemaal aan bij - als ouders, als school en als buurt

Het is belangrijk dat we een stevige basis neerzetten waar je kind een leven lang profijt van zal hebben. Communicatie, respect en openheid zijn hierbij van essentieel belang. Als school en als wijk spannen we ons in om de ondersteuning te bieden die jij en je kind nodig hebben.

Contact tussen school en thuis

We hechten veel waarde aan open communicatie. Mocht u de stamgroepleider willen spreken kunt u altijd een afspraak maken via social schools. Daarnaast zijn er natuurlijk ook vaste contactmomenten:

  • Operationele communicatie (denk aan: agenda's, nieuwsbrieven, etc.) verloopt via soc. schools, onze digitale portal.
  • In februari / juni of juli houden we tienminutengesprekken.
  • Elk jaar in november voeren we een voortgangsgesprek met u en uw kind.
  • Ouders van vierjarigen voeren altijd een kennismakingsgesprek met de stamgroepleider.
  • Ouders van kinderen die naar groep 3 of 6 gaan (en dus van stamgroep wisselen) worden in september uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de stamgroepleider. Kinderen zijn hierbij aanwezig

Ten slotte zijn er ook algemene ouder- en informatieavonden. We vinden het belangrijk dat u hier bij aanwezig bent.

Schoolgids

Download hier de Cleophas schoolgids 2023/24. Deze staat boordevol praktische zaken en uitgebreide achtergrondinformatie. Toch nog een vraag na het lezen van de brochure? Neem dan gerust contact met ons op.

Kennismaken

Als uw kind 3 jaar is, mag u uw kind aanmelden op een basisschool. Om een goede keuze te kunnen maken voor een school voor uw kind, adviseren wij u om op school te komen kijken. Wilt u een keer komen kijken op de Cleophas, om kennis te maken met de school en de sfeer te proeven? Dat kan op de volgende data:

2023
dinsdag 3 oktober
donderdag 26 oktober
vrijdag 17 november
vrijdag 15 december

2024
vrijdag 19 januari
maandag 29 januari
dinsdag 13 februari
vrijdag 15 maart
dinsdag 2 april
vrijdag 24 mei
dinsdag 4 juni
maandag 17 juni

De rondleidingen starten om 08.30 uur. U kunt zich aanmelden voor een kennismaking via een mail aan: directie@cleophas-sozko.nl Graag naast de datum ook uw naam vermelden en de naam van uw zoon of dochter (met geboortedatum daarbij).

Aanmelden basisschool

De aanmeldingen voor basisscholen lopen via de Gemeente Utrecht, via de website Naardebasisschool.utrecht.nl . Op deze website vindt u meer informatie over het aanmelden en kunt u uw keuze voor de basisschool doorgeven.