“Je leert van en met elkaar, dat vind ik mooi dat je het samen doet.” – Leonie

Samen opvoeden

Opvoeding stopt niet als kinderen de voordeur achter zich dichtgetrokken hebben of het speelplein afgerend zijn. Ze moeten zich op elk moment van de dag veilig, gehoord, gezien en gewaardeerd voelen. Daar dragen we allemaal aan bij – als ouders, als school en als buurt

Het is belangrijk dat we een stevige basis neerzetten waar je kind een leven lang profijt van zal hebben. Communicatie, respect en openheid zijn hierbij van essentieel belang. Als school en als wijk spannen we ons in om de ondersteuning te bieden die jij en je kind nodig hebben.

Contact tussen school en thuis

We hechten veel waarde aan open communicatie. Mocht u de stamgroepleider willen spreken kunt u altijd een afspraak maken via social schools. Daarnaast zijn er natuurlijk ook vaste contactmomenten:

  • Operationele communicatie (denk aan: agenda’s, nieuwsbrieven, etc.) verloopt via soc. schools, onze digitale portal.
  • In februari / juni of juli houden we tienminutengesprekken.
  • Elk jaar in november voeren we een voortgangsgesprek met u en uw kind.
  • Ouders van vierjarigen voeren altijd een kennismakingsgesprek met de stamgroepleider.
  • Ouders van kinderen die naar groep 3 of 6 gaan (en dus van stamgroep wisselen) worden in september uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de stamgroepleider. Kinderen zijn hierbij aanwezig

Ten slotte zijn er ook algemene ouder- en informatieavonden. We vinden het belangrijk dat u hier bij aanwezig bent.

Schoolgids

Download hier de Cleophas schoolgids 2022/23. Deze staat boordevol praktische zaken en uitgebreide achtergrondinformatie. Toch nog een vraag na het lezen van de brochure? Neem dan gerust contact met ons op.

Kennismaken

Wilt u een keer komen kijken op de Cleophas, om kennis te maken met de school en de sfeer te proeven? Dat kan op de volgende data:

2022
Dinsdag 13 september
Vrijdag 23 september
Donderdag 29 september
Maandag 10 oktober
Vrijdag 21 oktober
Dinsdag 8 november
Vrijdag 18 november
Dinsdag 29 november
Donderdag 8 december
Maandag 19 december

2023
Vrijdag 13 januari
Maandag 23 januari
Donderdag 2 februari
Maandag 13 februari
Vrijdag 10 maart
Dinsdag 21 maart
Donderdag 30 maart
Vrijdag 14 april
Dinsdag 9 mei
Vrijdag 26 mei
Maandag 5 juni
Donderdag 15 juni

U kunt zich aanmelden voor een kennismaking via een mail aan: directie@cleophas-sozko.nl Graag naast de datum ook uw naam vermelden en de naam van uw zoon of dochter (met geboortedatum daarbij).

Aanmelden

Als uw kind 3 jaar is, mag u uw kind aanmelden op een basisschool. Om een goede keuze te kunnen maken adviseren wij u om contact op te nemen met Minke Wagenaar via 030-2614568 of directie@cleophas-sozko.nl voor een rondleiding. De aanmeldingen lopen via de Gemeente Utrecht, via de website Naardebasisschool.utrecht.nl | Naardebasisschool kunt u uw keuze voor de basisschool doorgeven.