“Het leukste moment vind ik als ik ze ’s morgens weer zie binnenkomen na hun weekend.” – Wendy

Stamgroepen

Er zijn een aantal verschillen tussen ‘gewone’ scholen en Jenaplanscholen. Bijvoorbeeld dat kinderen verdeeld zijn over stamgroepen. De onderbouw stamgroep bestaat uit groep 1 en 2, de middenbouw stamgroep uit groep 3, 4 en 5 en de bovenbouw stamgroep uit groep 6, 7 en 8. Kinderen van verschillende leeftijden krijgen hun eigen lesstof, maar zitten samen in de klas. De jongsten leren hierdoor om bij hun oudere klasgenoten aan te kloppen voor hulp en advies. Andersom leren de grotere kinderen om zorg te dragen en zich verantwoordelijk op te stellen. Het draait allemaal om samen spelen, samen werken en samen zijn.

Een dag op school

Alle kinderen werken volgens een ritmisch weekplan, waarbij afwisselend aandacht wordt besteed aan werk, viering, spel en kring. Uiteraard ziet dit er in de bovenbouw anders uit dan in de onderbouw, maar alle facetten komen elke dag in alle groepen voor.

Onderbouw

08:30-09:00 Kring
09:00-10:00 Binnen of buiten werken of spelen
10:00-10:15 Pauze
10:15-12:00 Kleine kring, rekenen, ochtendafsluiting
12:00-13:00 Thuis lunchen of overblijven
13:00-13:30 Voorlezen door docent of kind uit bovenbouw
13:30-14:50 Buitenspelen, werken in de kring
14:50-15:00 Opruimen en dagafsluiting

Midden- of bovenbouw

08:30-09:00 Dagopening (boek- of krantkring, kanjertraining)
09:00-10:30 Lezen, rekenen, Engels, etc.
10:30-10:45 Pauze
10:45-12:00 Vrije werktijd, weektaken
12:00-13:00 Thuis lunchen of overblijven
13:00-14:00 Begrijpend lezen, spelling, schrijven, etc.
14:00-15:00 Wereldoriëntatie

Schooldagen duren van 08:30 tot 15:00 en op woensdag tot 12:15. Buiten die tijden is er mogelijkheid voor overblijven of buitenschoolse opvang. Groep 1 en 2 hebben op vrijdag al om 12:00 weekend.

Creativiteit, talent en de MuziekRoute

Niemand kan alles goed, maar iedereen is érgens goed in. En die talenten stimuleren we graag. Kinderen krijgen vaak zelf de keuze hoe ze iets willen presenteren of aanpakken – door middel van een verhaal, een tekening of een toneelstukje bijvoorbeeld. Daarnaast maken we ruimte voor tekenen en handvaardigheid. We werken samen met het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK).

Alle scholen in Overvecht doen mee aan de MuziekRoute. Dit houdt in dat kinderen in groep 5 een instrument leren spelen en alle andere klassen van de midden- en bovenbouw wekelijks zangles krijgen van een vakdocent. Ook de onderbouw krijgt regelmatig zangles. Daarnaast verzorgen de scholen twee keer per jaar samen een voorstelling voor ouders. Het doel van de MuziekRoute is kinderen op een creatieve manier in aanraking te laten komen met muziek door het te maken, te ontdekken, te bedenken en te ervaren.

Gezondheid & beweging

Leren, concentreren en ontwikkelen gaat een stuk beter als je lekker in je vel zit. De Cleophas heeft een ‘Gezonde School’ vignet gekregen van de overheid. Dit houdt in dat we aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen:

 • Het tussendoortje in de kleine pauze bestaat uit groente of fruit.
 • Traktaties zijn klein en gezond.
 • Het schoolplein is rookvrij.
 • We drinken koffie, thee, water en halfvolle melk in plaats van suikerhoudende dranken en sap.

Uiteraard is jouw inzet hierbij vereist. Inspiratie nodig? Bekijk de tips op onze Facebookpagina. Naast een gezonde leefomgeving en voeding hechten we ook veel waarde aan voldoende beweging.

 • Groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymles van een vakdocent in onze eigen gymzaal.
 • Ook de kleuters krijgen regelmatig bewegingsonderwijs in de speelzaal, maar dan van hun eigen docent.
 • Alle kinderen spelen één tot drie keer per dag buiten.

Feest!

Vieringen zijn een belangrijke pijler van het Jenaplanonderwijs. En daar maken we maar al te graag gebruik van! Zo vieren we:

 • Verjaardagen van kinderen: in de kring wordt uitgebreid stilgestaan bij de verjaardag door middel van zingen, trakteren en een leuke activiteit.
 • Juffen- en meesterdag: de verjaardagen van juffen en meesters worden gevierd op één dag. We gaan dan allemaal iets leuks doen.
 • Bekende feestdagen: zoals kerst, sinterklaas, carnaval en koningsdag.
 • Cleophasdagen: zoals de cleodoedag of de sportdag.
 • Afscheidsfeesten: als kinderen naar een volgende stamgroep gaan, wordt hier uiteraard aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld door middel van verkleedpartijen, speurtochten, high teas of de groep-8-musical.
 • Overige vieringen: Ook staan we stil bij de weekafsluiting, het einde van grote projecten, en thema’s zoals de Kinderboekenweek.

Leuke dingen doen

We halen regelmatig speciale activiteiten in huis. Zo nodigen af en toe topsporters uit, komt de ANWB verkeersvoorlichting geven en organiseren we voorstellingen. Soms gaan we zelf op pad. Bijvoorbeeld naar de speeltuin, de dierentuin, de atletiekbaan of het theater. Kinderen in de midden- en bovenbouw gaan eens in de twee jaar op kamp.

Veilige school

We zorgen ervoor dat de Cleophas een veilige plek is; Ons antipestbeleid is gebaseerd op de ‘Kanjertraining’. Dit is een officieel erkend programma waarin actief wordt gewerkt aan een fijne sfeer op school en een goede geestelijke gezondheid op individueel niveau. Daarnaast monitoren we regelmatig de sociale veiligheid van alle kinderen door middel van sociogrammen, vragenlijsten en kwaliteitskaarten.

Ook in praktisch opzicht bieden we bescherming. We zorgen voor een opgeruimde school en omgeving. Apparatuur, installaties en speeltoestellen worden regelmatig gecontroleerd. Uiteraard is er een ontruimingsplan en zijn er getrainde bhv’ers.