“Lekker jezelf kunnen zijn vind ik heel belangrijk” – Edy

Overblijven

Tijdens de lunchpauze van 12:00 tot 13:00 uur blijven de kinderen op school. De overblijf wordt georganiseerd door Brood en Spelen. Kinderen eten onder begeleiding van vrijwilligers in hun eigen klas en krijgen daarna de mogelijkheid om binnen of buiten op het schoolplein of in de voetbalkooi lekker te ontspannen.
Meer informatie over brood en spelen kunt u vinden op de website www.broodspelen.nl

Huiswerk

Thuis verder werken aan schoolwerk hoeft niet, maar kan wel. In principe leren kinderen alles binnen schooltijd en geven we geen huiswerk mee. Alleen in de bovenbouw vragen we soms om de opdracht ‘nieuwsbegrip’ thuis voor te bereiden. We maken gebruik van Office 365 en slaan alles op in de Cloud. Kinderen vanaf groep 5 hebben een eigen wachtwoord en kunnen vanuit huis inloggen. Daarnaast stellen we educatieve software beschikbaar.

In plaats van huiswerk zijn er natuurlijk wel andere dingen die je buiten schooltijd met je kind zou kunnen doen om leerstof verder uit te diepen of talenten te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan samen sporten, een museum bezoeken of een culturele activiteit.

Brede School Overvecht

De Brede School Overvecht is onderdeel van Brede School Utrecht en bestaat uit een samenwerkingsverband van twaalf Overvechtse basisscholen. Ons doel is de toekomstkansen van alle kinderen in de wijk te optimaliseren. Om dat te bereiken organiseren we gezamenlijke activiteiten en overleggen we regelmatig. Zo kunnen we een breed beeld vormen van de ontwikkeling van kinderen in de wijk. We richten ons op drie pijlers:

  • Talentontwikkeling: we laten kinderen kennismaken met o.a. sport, kunst, cultuur, natuur, techniek en ICT. Hierbij krijgen we hulp van diverse instituten en verenigingen. De MuziekRoute is hier onderdeel van.
  • Vreedzame wijk: we verbinden de verschillende leefwerelden (thuis, school en buurt) met elkaar en geven kinderen een stem. Zo verbetert het leefklimaat en ontstaat betrokkenheid bij de gemeenschap.
  • Ouderbetrokkenheid: we informeren ouders uitvoerig zodat je moeiteloos onderwijsondersteuning kunt bieden aan jouw kind.

Muziekles en schaken

Niet alleen op school, maar ook daarbuiten worden kinderen gestimuleerd om talenten te benutten en ontwikkelen. Dit doen we bijvoorbeeld door muziek- en schaaklessen aan te bieden en door kinderen de mogelijkheid te bieden om zich aan te melden voor het wijkensemble. Meer weten? Bezoek de MuziekRoute-website of neem contact op met Frans.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderen van alle leeftijden kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang. Groep 1 t/m 3 blijft op school in een speciale speel- en relaxruimte. Kinderen uit andere klassen lopen onder begeleiding naar ‘De Globetrotters’ – de locatie van kinderopvangorganisatie Ludens. Met deze organisatie werken wij samen. Op dit moment maken zo’n 50 gezinnen gebruik van BSO. We hebben regelmatig onderling overleg, zodat we zowel op school als daarbuiten optimale zorg kunnen verlenen. Meer weten? Bezoek de Ludens website.